Vyhledat na stránkách:

image image image image
Přírodovědné lyceum Tento obor určen pro ty uchazeče, kteří chtějí pokračovat ve studiu na vysokých školách a zajímají se o botaniku a biologii člověka. Zároveň jsou absolventi tohoto oboru připravováni prostřednictvím odborných i volitelných předmětů pro život a pracovní uplatnění ve společnosti vyznávající strategii udržitelného rozvoje.
Zahradnictví Tento obor je vhodný pro žáky se zájmem o Zahradnictví (například floristiku, projektování zahrad, návrhy interiérů, zahradnické služby ), přírodní vědy a informatiku
Zahradník Je praxí velmi žádaný obor, po jehož úspěšném absolvování lze pokračovat v dalším studiu pro získání maturitní zkoušky
Prodavač květin - florista Jedná se o moderní obor pro tvořivé chlapce i dívky s rozvinutou fantazií. Cílem vzdělávání je připravit absolventy tak, aby byli schopni uplatnit se v co nejširší praxi.

Bezplatný rekvalifikační kurz Krajinář (2)

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace nabízí zájemcům

bezplatný rekvalifikační kurz Krajinář

 

podle standardů Národní soustavy kvalifikací (NSK). Škola je zapojena do celorepublikového projektu UNIV3, jehož realizátory jsou MŠMT a NÚV. V tomto projektu probíhá podpora rekvalifikací, kterými se lidé připravují k vykonání zkoušky a je propojen s tzv.,,procesem uznávání“, kdy se mohou uznat dovednosti a znalosti, které si zájemci již osvojili během života.

 

Cílem tohoto programu je pomoci uchazečům k osvojení kompetencí, které potřebují k výkonu povolání v oblasti této profesní kvalifikace a připravit je na úspěšné vykonání zkoušky podle hodnotícího standardu v režimu daném zákonem č. 179/2006 Sb.

Úspěšným vykonáním zkoušky získá účastník dílčí profesní kvalifikaci Krajinář (kód 41-038-H), která je součástí celkové kvalifikace Zahradník (41-52-H/01).

Význam profesních kvalifikací je podpořen požadavky zaměstnavatelů, kteří často nevyžadují po zaměstnancích určitý stupeň vzdělání (výuční list), ale pro danou pracovní pozici stačí, pokud zaměstnanec ovládá kompetence pro dané povolání. Získaná profesní kvalifikace přispěje k větší připravenosti a uplatnitelnosti občanů na trhu práce.

Národní soustava kvalifikací (www.narodni-kvalifikace.cz) je státem garantovaný systém, který definuje požadavky na výkon činností v jednotlivých povoláních.

 

Profesní kvalifikace je vhodná pro

-          zájemce, kteří z nějakého důvodu nedokončili školu a mají zájem o doplnění vzdělání

-          zájemce, kteří mají řadu různých znalostí a dovedností, ale nemají je podloženy žádným dokladem

-          zájemce, kteří si chtějí rozšířit odbornost a získat doklad o kvalifikaci

 

Vzdělávací rekvalifikační  program „Krajinář“ obsahuje učivo, které splňuje požadavky na znalosti a dovednosti uvedené v dílčí kvalifikaci KRAJINÁŘ kód: 41-038-H

Témata vzdělávacího programu KRAJINÁŘ kód: 41-038-H:

·         Poznávání taxonů okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby

·         Výsadba okrasných rostlin včetně ošetření po výsadbě

·         Ošetřování rostlin ručním nářadím

·         Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin

·         Řez okrasných dřevin na trvalém stanovišti

·         Zakládání a údržba travnatých ploch

·         Vyměřování sadovnické a krajinářské úpravy

·         Orientace v sadovnickém projektu

·         Údržba zahrad, parků a krajiny

·         Péče o vzrostlé a památné stromy

·         Údržba stavebních prvků v krajině

 

 

 

Podmínky pro přijetí uchazeče do vzdělávacího programu:

-          starší 18 let

-          mladší než 65 let

-          trvalý pobyt na území České republiky (mimo Prahu)

-          nesmí být účastník počátečního vzdělávání (na denním studiu)

Organizace vzdělávacího programu:

Hodinová dotace celého programu je 180 hodin, z toho 65 teoretické výuky (1 hodina je 45 minut) a 115 hodin praktické výuky (1 hodina má 60 minut). Výuka bude organizována v odpoledních hodinách a během víkendů.

Cena vzdělávacího programu:

Absolvování vzdělávacího programu a závěrečná zkouška jsou bezplatné. Absolvent obdrží Certifikát o absolvování programu.

Dále nabízíme absolventům tohoto kurzu bezplatnou zkoušku u autorizované osoby, kterou je naše škola

 

Místo konání:

Střední zahradnická škola Ostrava, příspěvková organizace

Školní zahradnictví, U Hrůbků, Ostrava – Nová Ves

Předpokládaný termín zahájení tohoto kurzu je 3.března 2014

 

Postup zájemce o vzdělávání:

 

Přihlášení do vzdělávacího programu

Vyplnění předběžné přihlášky a její doručení na adresu Střední zahradnická škola, Ostrava - Hulváky, Žákovská 20-22, do 14.02.2014.

Vyplnění přihlášky do pilotního ověřování projektu UNIV 3(je možno vyplnit společně na Střední zahradnické škole)

Vyplnění životopisu (je možno vyplnit společně na Střední zahradnické škole)

Absolvování vstupního pohovoru s pracovníkem školy

Na základě zjištěných vědomostí a dovedností bude vytvořen osobní harmonogram výuky

Po schválení navrženého programu bude vytvořen rozvrh výuky

Vlastní realizace vzdělávacího programu a jednotlivých modulů

Závěrečná zkouška a získání osvědčení

Možnost získání profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb.

 

 

Bližší informace na www.szas-ostrava.cz v sekci kurzy nebo

 na e-mail :Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo tel:603 499 405

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Vyhlášení 1.kola přijímacího říz...

30. leden 2018

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace vyhlašuje.....

Číst více

Přípravné kurzy k přijímacím zkou...

17. leden 2018

I letos bude naše škola pořádat pro uchazeče o studium v maturitních oborech bezplatné přípravné kurzy z matematiky a.....

Číst víceÚspěch žáků na Brněnské růži 20...

26. listopad 2017

Žáci Střední zahradnické školy, Ostrava, příspěvková organizace byli opět úspěšní na 22. ročníku prestižní.....

Číst více

Vstoupení divadelního souboru školy

12. listopad 2017

Dne 21. listopadu 2017 vystoupí divadelní soubor naší školy FLEDIS v rámci projektu Studna2 v 18.00 hod. s.....

Číst víceVánoční inspirace 2017

8. listopad 2017

Chcete se naladit na blížící se Vánoce? Pak právě pro vás jsme připravili akci "Vánoční inspiraci". Přijďte se nechat.....

Číst více

Dny otevřených dveří pro zájemce o ...

10. říjen 2017

Rádi přivítáme zájemce o studium na některém ze Dnů otevřených dveří, které se ve školním roce 2017/2018 konají ve.....

Číst víceVyhlášení voleb do školské rady

31. srpen 2017

Na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném.....

Číst víceAkce školy

Bezplatný rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně

Bezplatný rekvalifikační kurz Údržb...

20. září 2014

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace nabízí zájemcům bezplatný rekvalifikační kurz Údržba.....

Číst více

Bezplatný rekvalifikační kurz Krajinář (2)

Bezplatný rekvalifikační kurz Krajin...

12. únor 2014

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace nabízí zájemcům bezplatný rekvalifikační kurz Krajinář.....

Číst více 


  Univ 3  

Důležité informace

  • 1
  • 2

Organizace Střední zahradnická škola, Ostrava je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

 

 

 

SZaŠ na Facebooku

Přihlášení

Přihlášení