Vyhledat na stránkách:

O škole

Střední zahradnická škola, Ostrava, přéspěvková organizace je školou se stoletou tradicí, která jako jediná v Moravskoslezském kraji připravuje žáky ve studijním oboru 41-44-M/01 Zahradnictví. Dalším studijním oborem je obor 78-41-M/05 Přírodovědné lyceum, což je obor zaměřený na biologii, hlavně botaniku a ochranu a tvorbu životního prostředí. Mimo tyto studijní obory jsou na škole vyučovány také tříleté moderní obory zakončené závěrečnou učňovskou zkouškou a to obor Zahradník a Prodavač květin-florista.


Teoretická výuka probíhá v rekonstruovaných prostorách v budově školy na ul. Žákovské v Ostravě-Hulvákách, praktická výuka na školním zahradnictví, U Hrůbků 115, Ostrava-Nová Ves .

Škola má 13 kmenových učeben, osm odborných učeben – biologickou laboratoř, chemickou laboratoř, dvě učebny cizích jazyků, 4 učebny výpočetní techniky, učebnu floristiky, multimediální učebnu, učebnu dendrologie a ovocnictví.
V budově školy je rovněž sbírkový skleník a meteorologická stanice.

Součástí školy je rovněž školní zahradnictví, kde jsou moderní učebny pro praktickou výuku, skleníky, dendrologická sbírka, sbírky trvalek a letniček, ovocný sad, pracovny a dílny.

Mezi další součástí školy patří domov mládeže a školní jídelna, které mají sídlo na ul. Dolní 78 v Ostravě – Zábřehu. Domov mládeže má kapacitu 70 lůžek, které jdou v průběhu roku naplňovány žáky školy a žáky dalších středních škol Moravskoslezského kraje.  

Školní jídelna připravuje stravu pro celodenně ubytované žáky domova mládeže, pro žáky a pracovníky školy, kterým jsou obědy podávány ve výdejně přímo v budově školy.

 

Žáky připravujeme pro život podle tohoto motta:

„Non schoale sed vitae discimus - Neučíme se pro
školu, ale pro život“ (Seneca Lucius Annaeus).

 

Řídíme se i tímto mottem

 

„Pověz mi a zapomenu; ukaž mi a já si vzpomenu; ale ¨¨

nech mne se zúčastnit a já pochopím“(Konficius)

 

a chceme

 

1. Poskytnout žákům kvalitní základy vzdělání
2.Vytvářet klima podporující rozvoj kompetencí
3. Rozvíjet osobnost každého žáka
4. Posílit komunikativní kompetence
5. Připravit žáka pro další studium
6. Připravit žáka pro život
7. Být otevřenou školou
všeobecného a odborného vzdělání v duchu

 

Proč si

vybrat

právě naší

školu?

 

 • jsme malá škola všichni se známe a k žákům máme hezký vztah
 • všechny problémy se snažíme řešit společně a preferujeme prevenci před represí
 • výuka probíhá v nadstandardně vybavených učebnách za použití moderních technologií v každé učebně máme připojení k internetu, PC a dataprojektor
 • všichni žáci u nás povinně studují dva cizí jazyky
 • žáci oboru Zahradnictví získávají zdarma řidičské oprávnění skupiny B
 • praktická výuka probíhá v našem vlastním Školním zahradnictví - každodenně spojujeme teorií s praxi
 • žáci mají volný celodenní přístup do studovny vybavené PC s přístupem k internetu
 • máme 100 letou tradici ve vzdělávání
 • výuku zajišťuje kvalifikovaný pedagogický sbor
 • vysíláme žáky na zahraniční stáže
 • škola je aktivní na veřejnosti
 • žáky i jejich rodiče informujeme prostřednictvím www stránek školy o prospěchu a chování
 • žáci školy mají možnost nákupů v našem Školním zahradnictví za velkoobchodní ceny
 • škola je zapojena do projektů zkvalitňujících vzdělávání
 • vzdělávání je stále přizpůsobováno potřebám trhu
 • stravování je připravováno ve vlastní školní jídelně
 • pro mimoostravské žáky máme ubytování ve vlastním domově mládeže

 

 

 

 

Přihlášení