Vyhledat na stránkách:

Aktuality

Výsledky 1.kola přijímacího řízení pro rok 2018/19 - obory zakončené závěrečnou učňovskou zkouškou

Výsledky 1.kola  přijímacího řízení do oborů zakončených závěrečnou učňovskou zkouškou pro školní rok 2018/19

 

Seznam přijatých uchazečů v 1.kole přijímacího řízení pro školní rok 2018/19

obor 41-52-H/01 Zahradník

Pořadí uchazečů v 1.kole přijímacího řízení pro školní rok 2018/19

obor 41-52-H/01 Zahradník 

 

Seznam přijatých uchazečů v 1.kole přijímacího řízení pro školní rok 2018/19

obor 66-51-H/01 Prodavač květin florista

Pořadí uchazečů v 1.kole přijímacího řízení pro školní rok 2018/19

obor 66-51-H/01 Prodavač květin florista

 

Kritéria přijímacího řízení do oborů vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou pro školní rok 2018/19

 

 

 

Třídní schůzky 19. 4. 2018

Dne 19. dubna 2018 se v době od 16.30 hod. do 18.00 hod. konají v budově školy na ulici Žákovská třídní schůzky se zákonnými zástupci. Po těchto informačních schůzkách se konají individuální konzultace s pedagogy v atriu školy.

 

PaedDr. Alena Hlavinová

ředitelka školy

Attachments:
Download this file (publicita-plakát.pdf)Publicita projektu[ ]74 kB

Vyhlášení 1.kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60 odst. 2) až 5) školského zákona a vyhlášky číslo 353/2016 Sb., v platném znění, 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou uvedených níže. Přijímací zkoušky v 1. kole jsou konány formou jednotné zkoušky, která se skládá z písemného testu z oboru Český jazyk a literatura a písemného testu z oboru Matematika a její aplikace.

1. Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky a při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zdravotní způsobilosti.

2. Uchazeči  do oborů zakončených maturitní zkouškou budou přijímáni ke vzdělávání podle § 60 d) školského zákona, tj. na základě hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání a podle výsledků přijímací zkoušky konané formou jednotné zkoušky.  Uchazeči do oborů zakončených závěrečnou zkouškou budou přijímáni na základě hodnocení z vysvědčení z předchozího vzdělávání.

3.Termíny zkoušek:

Kód oboru

Obor vzdělání

Termíny zkoušek

Přijímací zkoušky – jednotná zkouška

První termín jednotné přijímací zkoušky

Druhý termín jednotné přijímací zkoušky

41-44-M/01 Zahradnictví

12. dubna 2018

16. dubna 2018

Didaktický test z předmětu matematika a z předmětu český jazyk a literatury

78-42-M/05

Přírodovědné lyceum

12. dubna 2018

16. dubna 2018

Didaktický test z předmětu matematika a z předmětu český jazyk a literatury

 4. V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.
Poznámka: Uchazeč bude konat jednotnou zkoušku v prvním kole přijímacího řízení na jedné škole 2x jen v případě, že by na téže škole uplatnil obě přihlášky do různých oborů vzdělání (případně odborných zaměření podle školního vzdělávacího programu), kde se jednotná zkouška koná (§ 60 odst. 5 školského zákona).

5.
Ředitelka školy rozhodla  o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2018/2019 do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání takto:

Kód oboru       Obor vzdělání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Přijímací zkoušky – jednotná zkouška

41-44-M/01 Zahradnictví

30

ano

78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

30

ano

41-52-H/01 Zahradník

30

ne

66-51-H/01 Prodavač květin florista

30

ne

Z maximálního stanoveného počtu přijímaných uchazečů je v každém oboru ponecháno 1místo pro odvolání.

6. Ředitelka školy stanovila podle § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání Zahradnictví a Přírodovědné lyceum denní formy vzdělávání pro školní rok 2018/2019, která jsou v přiloženém souboru.

7. U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami budou podmínky přijímacího řízení přizpůsobeny nezbytnými úpravami dle doporučení školského poradenského zařízení.

8. Uchazeč odevzdá ředitelce střední školy přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. března 2018.

9. Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na aktuálně platném tiskopisu předepsaném MŠMT. Tyto formuláře je možno stáhnout z webových stránek MŠMT nebo stránek školy v sekci pro uchazeče.

 10. Součástí přihlášky je:

a) Vysvědčení nebo jejich ověřené kopie. Pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nemusí být přiloženy.

b) Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení (platí pouze pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami).

c) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti je nezbytnou součástí přihlášky u oboru 41-44-M Zahradnictví a oboru 41-52-H/01 Zahradník (dle nařízení vlády čís. 211/2010 Sb.). Podrobnější informace a formulář lékařského posudku je možné stáhnout zde. U oboru 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum a oboru 66- 51-H/01 Prodavač květin florista se lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nevyžaduje.

11. Cizinci na žádost nekonají jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru vzdělání u těchto uchazečů ověřuje škola rozhovorem.

12. Další kola přijímacího řízení bude ředitelka školy vyhlašovat po ukončení 1. kola přijímacího řízení v případě, že nedojde v 1. kole k naplnění předpokládaného počtu žáků. Pro tato kola vyhlásí ředitelka školy příslušné náležitosti nejpozději ke dni vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

Dotazy k průběhu přijímacího řízení zodpoví:

ředitelka školy 603 499 405 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

zástupce ředitelky školy 596 622 335 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

sekretářka školy 596 622 335 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Úspěch žáků na Brněnské růži 2017

Žáci Střední zahradnické školy, Ostrava, příspěvková organizace byli opět úspěšní na 22. ročníku prestižní mezinárodní soutěže Brněnská růže 2017.

Tato akce probíhá v několika kategoriích. V celkovém hodnocení uspěly zejména žákyně , Tereza Palová která získala druhé místo, a Markéta Vičanová, která získala místo třetí.

V jednotlivých disciplínách se naši žáci umístili takto:

  • v disciplíně Dekorace pro nevěstu se prosadila žákyně Markéta Vičanová, která získala první místo,
  • v disciplíně Svatební kytice se umístila na druhém místě naše žákyně Tereza Palová,
  • za disciplínu Skleněná kombinace si druhé místo přivezl žák Adam Hofer,
  • Žákyně Tereza Palová navíc předvedla tak úžasný výkon, že získala i Cenu publika.

 

Vstoupení divadelního souboru školy

Dne 21. listopadu 2017 vystoupí divadelní soubor naší školy FLEDIS

v rámci projektu Studna2 v 18.00 hod. s nastudovanou hrou Svaté

neřesti v klubu Akord v Domě kultury Ostrava - Zábřeh.

Přijďte se na ně podívat. Stojí to za to.

Vánoční inspirace 2017

 

 

 

 Chcete se naladit na blížící se Vánoce?

Pak právě pro vás jsme připravili akci "Vánoční inspiraci".

Přijďte se nechat inspirovat při předvádění vánoční floristiky, posedět ve vánoční kavárničce nebo se zúčastnit kreativních dílen, kde si můžete prohlédnout různé techniky výroby vánočních přání, obrázků a dalších drobných předmětů. Výrobek si budete moci sami vytvořit nebo rovnou zakoupit již hotový. 

Také si můžete prohlédnout různé styly vánoční prostorové výzdoby nebo zakoupit drobné dárky, vánočni a další hrnkové květiny.

Workshop

V 10. hod., ve 13. 00 hod. , v 15. hodin a v 16.30 hod. proběhnou floristické workshopy, v rámci kterých si budete moci vytvořit vlastní vánoční aranžmá pod vedením našich floristek.

Cena workshopu 100,- Kč ( platba na místě)

V ceně je zahrnut základní materiál na výrobu vánočního svícnu. Další materiál je možné si na místě přikoupit.

Na worshop je zapotřebí se rezervovat prostřednictvím registračního formuláře zde

 

Pro děti jsou připraveny floristické a kreativní dílničky.

Těšíme se na vaší návštěvu a věříme, že získáte spoustu inpirací.

 

Kdy?

dne 8.12. 2017

od 8:00 do 18:00 hodin

Kde?

Střední Zahradnická škola, Ostrava, p.o.

Žákovská 288/20, Ostrava 702 00

 

Dny otevřených dveří pro zájemce o studium 2017

Rádi přivítáme zájemce o studium na některém ze Dnů otevřených dveří, které se ve školním roce 2017/2018 konají ve dnech:

22. 11. 2017 (od 14 do 17 hod.),

11. 12. 2017 (od 9 do 17 hod.),

10. 1. 2018 (od 10 do 17 hod.),

17. 1. 2018 (od 10 do 17 hod.).

Přijďte si prohlédnout školu, pohovořit s učiteli i žáky školy, případně si vyzkoušet některé aktivity, které jsme pro zájemce o studium připravili.

Vyhlášení voleb do školské rady

Na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem vyhlašuji v souladu s čl. 3 volebního řádu volby do Školské rady při Střední zahradnické škole, Ostrava, příspěvková organizace.

Voleni budou:

1 zástupce zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků.

Volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky se uskuteční ve středu  18.10.2017 prostřednictvím webové aplikace Bakaláři, k níž mají přístupové kódy všichni zletilí žáci i zákonní zástupci nezletilých žáků, v době od 8.00 hod. do 24.00 hod. Oprávnění voliči bez přístupu k Internetu mohou volit 18.10.2017 na počítačích ve škole v době od 13.30 hod. do 16.00 hod.

Oprávněné osoby, kterými jsou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, mohou podávat písemné návrhy kandidátů na členství ve školské radě do 2. 10. 2017 k rukám ředitelky školy nebo volební komise. Od 3. 10. 2017 bude v příloze této zprávy zceřejněn seznam kandidátu do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky.

● osobně na sekretariátu školy,

● doporučenou poštou na adresu školy,

● e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

K uskutečnění voleb do školské rady jmenuji volební komisi ve složení :

Mgr. Eva Pöselová,Ing. Jan Šenk, Mgr.Pavel Víšek

V Ostravě dne: 31. 8. 2017                                    PaedDr.Alena Hlavinová       

                                                                                                             ředitelka školy

Attachments:
Download this file (LISTINA KANDIDÁTŮ.pdf)LISTINA KANDIDÁTŮ.pdf[ ]181 kB

Strana 1 z 5

Přihlášení