Vyhledat na stránkách:

Aktuality

Projekt Atraktivnější výuka zahradnických oborů

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Prioritní osa

2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory

2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Číslo projektu

CZ.1.10/2.1.00/29.01745

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání v zahradnických oborech.

Výstupy projektu

Cílem projektu je výstavba tzv. parku zahrad a modernizace biologické laboratoře Střední zahradnické školy v Ostravě. Díky výstavbě parku zahrad budou mít žáci možnost seznámit se s moderní zahradnickou tvorbou vycházející z historických parků, ukázkami zahradních stylů dle nejnovějších zahradnických trendů, budou mít možnost absolvovat výuku přímo v přírodním prostředí, podílet se na ošetřování vzniklých sbírek rostlin, na navrhování i realizaci výsadeb. Seznámí se na reálných výsadbách s využitím dřevin, trvalek a bylin, dále s možností využití různých kultivarů alejových stromů do městských stromořadí, ukázkami zakládání a údržby živých plotů, včetně jejich nároků na prostor a zahradními stavbami. Bude tak vytvořen vzdělávací prostor s odpočinkovými a relaxačními místy, který přispěje ke zvýšení atraktivity zahradnického a přírodovědného vzdělávání. V biologické laboratoři budou probíhat praktická cvičení a badatelská výuka za použití moderních učebních pomůcek (zejm. mikroskopů).

Výsledky projektu

·         park zahrad bude tvořen 7 zahradami:

1.    pravidelný parter,

2.    secesní zahrada,

3.    středověká zahrada,

4.    renesanční zahrada,

5.    barokní zahrada,

6.    francouzská zahrada,

7.    moderní zahrada.

·         biologická laboratoř bude vybavena novým nábytkem (laboratorní stoly, nerezové dřezy, skříně na pomůcky, učitelské demonstrační pracoviště) a mikroskopy (sada 16 trinokulárních mikroskopů pro žáky a 1 digitální mikroskop pro učitele).

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

9 497 612,52

Přiznaná dotace z Fondu soudržnosti EU

7 741 279,39

Podíl Moravskoslezského kraje

1 366 108,13

Doba realizace projektu

Březen – prosinec 2015

Manažer projektu

 

Ing. Renáta Müller
odbor evropských projektů
tel.: +420 595 622 901
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vánoční inspirace 2015

Chcete se naladit na blížící se Vánoce?

Pak právě pro vás jsme připravili akci "Vánoční inspiraci".

Přijďte se nechat inspirovat při předvádění vánoční floristiky, posedět ve vánoční kavárničce nebo se zúčastnit kreativních dílen, kde si můžete prohlédnout různé techniky výroby vánočních přání, obrázků a dalších drobných předmětů. Výrobek si budete moci sami vytvořit nebo rovnou zakoupit již hotový. 

Také si můžete prohlédnout různé styly vánoční prostorové výzdoby nebo zakoupit drobné dárky, vánočni a další hrnkové květiny.

Workshop

Každý den v 10. a ve 14. hodin proběhnou floristické workshopy, v rámci kterých si budete moci vytvořit vlastní vánoční aranžmá pod vedením našich floristek.

Cena workshopu 100,- Kč

V ceně je zahrnut základní materiál na výrobu vánočního svícnu. Další materiál je možné si na místě přikoupit.

Rezervace na workshop

Pokud se chcete zúčastnit workshopu, rezervujte si konkrétní den a čas e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) s uvedením Vašeho jména a konkrétního termínu.

Těšíme se na vaší návštěvu a věříme, že získáte spoustu inpirací.

 

Kdy?

Ve dnech 11.12.2015 a 12.12.2015

od 9:00 do 17:00 hodin

Kde?

Střední Zahradnická škola, Ostrava, p.o.

Žákovská 288/20, Ostrava 702 00

Termín maturitní zkoušky v podzimním termínu

Maturitní zkoušky profilové části a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají:

Praktická maturitní zkouška 15. a 16.9.2015 vždy od 7.00 hod. na školním zahradnictví Střední zahradnické školy, Ostrava, p.o. na ulici U Hrůbků 115 v Ostravě nové Vsi.

Ústní zkoušky profilové a společné části maturitní zkoušky dne 17.9.2015 v době od 12.30 hod. v budově školy na ulici Žákovská v Ostravě - Hulvákách.

Všichni žáci konající přihlášení k maturitní zkoušce v podzimním termínu se dostaví ke zkouškám nejpozději ve 12.10 hod.

ředitelka školy

Pozvánky k maturitním zkouškám v podzimním termínu 2015

Dne 14.srpna 2015 byly na e-maily žáků, kteří jsou přihlášeni k podzimnímu temnímu maturitních zkoušek, odeslány pozvánky písemným zkouškám společné části maturity konaným na spádové škole. Žáci, si mohou tyto pozvánky také vyzvednout v kanceláři školy v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. ředitelka školy

Havířov v květech 2015

 

Dne 18.- 20.6.2015 se konal další ročník floristické akce "Havířov v Květech" na téma "Pohádkové postavičky z podzemí". Žáci naší školy se zúčastnili příprav alegorických vozů, které jely v průvodu, pomáhali předním floristům a také ztvárnili jednu z pohádkových postav a to KRTEČKA. Podívejte se jak se nám povedl!!!

Odborný zájezd pro žáky školy do Polska

Střední zahradnická škola, Ostrava, p.o. pořádá pro žáky školy jednodenní zájezd do Polska na  „Dny otevřených zahrad Polsko“

Termín zájezdu: úterý 21.5.2015

Odjezd: 7.00 od budovy školy

Předpokládaný návrat: 15.00 - 16.00 ke škole

Počet míst pro žáky: 45 Cena: 245,- kč

Navštívíme tyto zahrady:

 Krzysztof Kubiczek

– okrasná školka založená v roce 1989, nyní produkuje okrasné dřeviny na 12 ha plochy.

Eugenius Pudelek

– okrasná školka specializující se na produkci konifer a vřesovištních rostlin. Množí přes 1000 druhů rostlin, které vyváží do celé evropy. Japonské zahrady Eugenius Pudelko – okrasná školka zabývající se produkcí rostlin pro japonské zahrady.

Navštívíme také přilehlou okrasnou zahradu v japonském stylu, kde mohou žáci obdivovat také zahradnické stavby typické pro tento typ zahrad.

Kapias

– firma produkující okrasné stromy a keře, která vybudovala několik hektarů okrasných zahrad v různých historických slozích. Zahrada je tak rozsáhlá, že jsou skupinám přiděleni průvodci, kteří provádějí návštěvníky celou zahradou.

 

Skleníky Pszcina

– skleníky zabývající se produkcí balkónových a okrasných květin Prohlídka zahrad je bezplatná.

Cena zahrnuje: dopravu,průvodce

Cena nezahrnuje: cestovní pojištění - žáci se musí připojistit sami u libovolné pojišťovny

Úspěch žáků na Mistrovství floristů České republiky

Žáci školy Marie Krupová a Mikuláš Drobný reprezentovali Střední zahradnickou školu, Ostrava, p.o. na 44. ročníku Mistrovství floristů České republiky "Děčínská kotva 2015" s názvem Floral Factory neboli před vraty staré továrny.

Marie Krupová získla CELKOVÉ 2. MÍSTO v kategorii junior.

Získala:

2. místo za práci na téma Jeden pro dva - tajná práce

3. místo za práci Stůj při mě - přízdoba bistro stolku

3. místo za práci Před dveřma staré továrny

 

Více informací a pořadí naleznete zde

 

Fotogalerie:

Naši žáci opět úspěšní na republikové soutěži

Ve dnech 23. - 26.4. 2015 se konala v rámci výstavy Flora Olomouc celorepubliková floristická soutěž Svazu květinářů a floristů ČR v aranžování květin: „JARO VŠEMI SMYSLY“.

V kategorii "Kytice pro zrakově postiženého" naši žáci získali 1. a 3. místo:

Číst dál: Naši žáci opět úspěšní na republikové soutěži

Projekt Voda a životní prostředí MS kraje 2014

Ve školním roce 2014/2015 byl vyhlášen 5. ročník projektu a soutěže školních družstev Projekt Voda a životní prostředí MS kraje.

Za Střední zahradnickou školu, Ostrava,p.o. se projektu zúčastnily žákyně oboru Přírodovědného lycea (Lucie Nikšová, Irena Koktanováa Karolína Kopincová, Kristýna Neužilová, Michaela Ondrejmyšková). Cílem projektu je podpora a motivace studentů pro technické vzdělávání v oblasti environmentalistiky a ekologie ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava.

Pracovní týmy jednotlivých středních škol mají za cíl během několika měsíců, kdy projekt oficiálně probíhá, zúčastnit se odborných exkurzí (např. ČOV Ostrava, VD Slezská Harta či Kružberk, úpravny vody, Bochemie, a.s., povodí Morávky aj.), absolvovat odborné přednášky, provést rozbor sesbíraných vzorků v laboratořích VŠB a vypracovat odbornou práci se vztahem k tématu, kterou v závěru projektu veřejně - před ostatními účastníky projektu a komisí - prezentují.

Naše děvčata mapovala tok Ostravice, což jim vyneslo 1. místo v dílčím hodnocení Nejlepší závěrečná práce a jedno z čelních umístění v celkovém pořadí, a to i za vyhotovený poster k projektu. Během vlastní terénní práce pracovní tým odebíral od horního toku po Ostravu vzorky vody k následným laboratorním analýzám, zaznamenával aktuální podmínky počasí a charakteristiku odběrných lokalit. Proběhl rovněž terénní průzkum části toku Odry, kdy byly podchyceny přírodní skutečnosti, antropogenní zásahy a záznamy o pozorovaných zástupcích fauny a flory ve vazbě na tok řeky.

Účast v soutěži zcela jistě posunula všechny žáky v oborovém i odborném pohledu na problematiku využívání vod v environmentálním i obecně ekologickém kontextu, a zároveň jim může sloužit jako vodítko pro případné další studium i pracovní uplatnění v oblasti environmentálních technologií.

Forogalerie:

3. místo v Ekoolympiádě

Krajské kolo ekologické olympiády 2015

Pěkným 3. místem se prezentovaly žákyně Střední zahradnické školy, Ostrava, p.o. oboru Přírodovědného lycea na krajském stupni Ekologické olympiády, které pro kraje Jihomoravský a Moravskoslezský uspořádalo Školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka na pracovišti Rychta v Krásensku.ekoolympiada

Soutěžní tým žákyň Lucie Nikšové, Ireny Koktanové a Karolíny Kopincové z druhého ročníku získal umístění v rámci soutěžní skupiny MS kraje zejména díky originálnímu pojetí samostatné práce. Dobrého výsledku děvčata dosáhla i v testové části, ačkoli konkrétnější příprava na ní - s ohledem na povšechné téma olympiády Kulturní dědictví, velmi obecný nástin zaměření jednotlivých úloh k přípravnému studiu, vůbec první účast školy na této akci, a v neposlední řadě také s ohledem na to, že žáci 2. ročníku přírodovědného lycea teprve zahajují specializované a odborné biologicky zaměřené předměty - byla cíleně tematicky až nemožná. Dobrovolným (domácím) úkolem bylo vytvoření Questingu, jež byl žákyněmi SZaŠ pojat jako badatelská vycházka po geologickém a kulturním dědictví části Ostravy (halda Ema, Slezskoostravský hrad, Bludný balvan na Černé louce aj.).

Ve třech dnech čekal soutěžící dosti náročný program, jenž však nezahrnoval pouze z testy, poznávání rostlin a živočichů, práci s odbornou literaturou a plnění týmových úkolů. Účastníci se stali mj. svědky zakládání uhelné jámy (dřevěné uhlí, které se z jámy získalo, bylo využito k přípravě společné večeře připravované ve venkovních prostorách u ohně), proběhla experimentální ukázka starého způsobu tavení rud v hliněných pecích na Staré huti u Adamova, připravena byla odborná exkurze po biologických a geologických zajímavostech a specifikách části toku Křtinského potoka a Býčí skály zajištěná průvodci a správci CHKO Moravský kras. Připravena byla také lektorská přednáška na téma interpretace přírodního a kulturního bohatství.

Informace načerpané z terénní exkurze a přednášky pak soutěžící v týmech aplikovali na vlastní propagaci (interpretaci) lokality Křtinského potoka pro veřejnost.

Nové a nadmíru cenné praktické zkušenosti a poznatky jsou účastníkům jistě velmi pozitivním vkladem pro jejich další střední či vysokoškolské vzdělávání i odbornou praxi a zaměstnání.

Přihlášení