Vyhledat na stránkách:

Aktuality

Projekt Voda a životní prostředí MS kraje 2014

Ve školním roce 2014/2015 byl vyhlášen 5. ročník projektu a soutěže školních družstev Projekt Voda a životní prostředí MS kraje.

Za Střední zahradnickou školu, Ostrava,p.o. se projektu zúčastnily žákyně oboru Přírodovědného lycea (Lucie Nikšová, Irena Koktanováa Karolína Kopincová, Kristýna Neužilová, Michaela Ondrejmyšková). Cílem projektu je podpora a motivace studentů pro technické vzdělávání v oblasti environmentalistiky a ekologie ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava.

Pracovní týmy jednotlivých středních škol mají za cíl během několika měsíců, kdy projekt oficiálně probíhá, zúčastnit se odborných exkurzí (např. ČOV Ostrava, VD Slezská Harta či Kružberk, úpravny vody, Bochemie, a.s., povodí Morávky aj.), absolvovat odborné přednášky, provést rozbor sesbíraných vzorků v laboratořích VŠB a vypracovat odbornou práci se vztahem k tématu, kterou v závěru projektu veřejně - před ostatními účastníky projektu a komisí - prezentují.

Naše děvčata mapovala tok Ostravice, což jim vyneslo 1. místo v dílčím hodnocení Nejlepší závěrečná práce a jedno z čelních umístění v celkovém pořadí, a to i za vyhotovený poster k projektu. Během vlastní terénní práce pracovní tým odebíral od horního toku po Ostravu vzorky vody k následným laboratorním analýzám, zaznamenával aktuální podmínky počasí a charakteristiku odběrných lokalit. Proběhl rovněž terénní průzkum části toku Odry, kdy byly podchyceny přírodní skutečnosti, antropogenní zásahy a záznamy o pozorovaných zástupcích fauny a flory ve vazbě na tok řeky.

Účast v soutěži zcela jistě posunula všechny žáky v oborovém i odborném pohledu na problematiku využívání vod v environmentálním i obecně ekologickém kontextu, a zároveň jim může sloužit jako vodítko pro případné další studium i pracovní uplatnění v oblasti environmentálních technologií.

Forogalerie:

3. místo v Ekoolympiádě

Krajské kolo ekologické olympiády 2015

Pěkným 3. místem se prezentovaly žákyně Střední zahradnické školy, Ostrava, p.o. oboru Přírodovědného lycea na krajském stupni Ekologické olympiády, které pro kraje Jihomoravský a Moravskoslezský uspořádalo Školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka na pracovišti Rychta v Krásensku.ekoolympiada

Soutěžní tým žákyň Lucie Nikšové, Ireny Koktanové a Karolíny Kopincové z druhého ročníku získal umístění v rámci soutěžní skupiny MS kraje zejména díky originálnímu pojetí samostatné práce. Dobrého výsledku děvčata dosáhla i v testové části, ačkoli konkrétnější příprava na ní - s ohledem na povšechné téma olympiády Kulturní dědictví, velmi obecný nástin zaměření jednotlivých úloh k přípravnému studiu, vůbec první účast školy na této akci, a v neposlední řadě také s ohledem na to, že žáci 2. ročníku přírodovědného lycea teprve zahajují specializované a odborné biologicky zaměřené předměty - byla cíleně tematicky až nemožná. Dobrovolným (domácím) úkolem bylo vytvoření Questingu, jež byl žákyněmi SZaŠ pojat jako badatelská vycházka po geologickém a kulturním dědictví části Ostravy (halda Ema, Slezskoostravský hrad, Bludný balvan na Černé louce aj.).

Ve třech dnech čekal soutěžící dosti náročný program, jenž však nezahrnoval pouze z testy, poznávání rostlin a živočichů, práci s odbornou literaturou a plnění týmových úkolů. Účastníci se stali mj. svědky zakládání uhelné jámy (dřevěné uhlí, které se z jámy získalo, bylo využito k přípravě společné večeře připravované ve venkovních prostorách u ohně), proběhla experimentální ukázka starého způsobu tavení rud v hliněných pecích na Staré huti u Adamova, připravena byla odborná exkurze po biologických a geologických zajímavostech a specifikách části toku Křtinského potoka a Býčí skály zajištěná průvodci a správci CHKO Moravský kras. Připravena byla také lektorská přednáška na téma interpretace přírodního a kulturního bohatství.

Informace načerpané z terénní exkurze a přednášky pak soutěžící v týmech aplikovali na vlastní propagaci (interpretaci) lokality Křtinského potoka pro veřejnost.

Nové a nadmíru cenné praktické zkušenosti a poznatky jsou účastníkům jistě velmi pozitivním vkladem pro jejich další střední či vysokoškolské vzdělávání i odbornou praxi a zaměstnání.

Floristická soutěž "Svatba"

8. dubna 2015 naše škola pořádala již šestý ročník floristické soutěže na téma ,,Svatba“. Soutěž, která se konala pod záštitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věry Palkové, byla určena žákům středních škol se zaměřením na zahradnické obory. Letos soutěžilo 13 žáků z pěti různých škol a kromě naší školy se mezi sebou utkali také žáci z Albrechtic, Frýdku Místku, Opavy a Valašského Meziříčí. Předmětem soutěže byla svatební kytice vypichovaná do držáku a korsáž pro ženicha včetně adjustace. Hodnotící komise měla velmi těžký úkol, neboť všichni floristé vytvořili kytice a korsáže na vysoké úrovni a tak naše obrovská gratulace patří žákyni Andrei Pavláskové ze 2. A za skvělé celkové umístění na 2. místě. Poděkování a gratulace patří všem soutěžícím, jejich pedagogům i hodnotící komisi za kvalitní přípravu a hlavně za příjemnou náladu, která provázela celý soutěžní den. Všechny soutěžní výrobky byly až do soboty11.dubna 2015 vystaveny ve vstupních prostorách kina CineStar v Ostravě.

SZaŠ byla pozvána do České televize!

V pořadu Dobré ráno vystoupily Kateřina Štefková a Renáta Ševčíková a radily, jak správně pečovat o pokojové rostliny.

Videozáznam naleznete zde

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky

Na přijímací zkoušky připravíme zájemce o studium na naší škole v měsících březnu a dubnu v rámci bezplatných přípravných kurzů z matematiky a českého jazyka. K přípravným kurzům se přihlašte do 7. 3. 2015 emailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Do přihlášky prosím uveďte: jméno, příjmení, obor studia na který předmět se hlásíte. Podmínkou účasti na přípravných kurzech je podaná přihláška ke studiu na naší škole! Kurza budou probíhat v těchto termínech: 18.3, 25.3, 1.4., 8.4.2015 vždy od 14.15 hod. do 16.00 hod. v budově školy na ulici Žákovská 20-22, 709 00 Ostrava - Hulváky. Součřástí těchto kurzů jsou i testy nanečisto. Uchazeči, kteří se do kurzů přihlásí, budou mít možnost si otestovat svou připravenost ke zvládnutí přijímacích zkoušek v základních okruzích českého jazyka a matematiky. Testy probíhají elektronickou cestou, je třeba mít přístup na Internet.

Napsali o nás

V únorovém čísle zpravodaje Mariánských Hor a Hulvák o nás napsali tento článek o naší škole.

Studium na zahradnické škole není pouze o zahradničení

Škola, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, má sídlo na Žákovské ulici v Ostravě-Hulvákách, řadí se mezi úspěšné školy v zahradnickém oboru v rámci celé republiky a v roce 2017 oslaví 110 let od svého založení. Zeptali jsme se proto ředitelky školy Aleny Hlavinové:

Čím se vaše škola odlišuje od ostatních?
Jsme malá škola, v současné době máme 270 žáků a všichni se známe. Výuka probíhá v nadstandardně vybavených učebnách za použití moderních technologií, ale hlavně máme zázemí pro kvalitní praktickou výuku, čímž propojujeme teoretickou výuku s praxí, a naši absolventi jsou ve firmách velice žádaní. Máme vlastní školní zahradnictví, kde pěstujeme květiny, okrasné dřeviny, trvalky i bylinky. Tyto produkty jsou dále prodávány formou velkoobchodu nebo prostřednictvím naší zahradnické prodejny v Ostravě – Nové Vsi. Na škole funguje studentská rada, která v průběhu roku organizuje nejrůznější akce, žáci vydávají vlastní časopis nebo mohou navštěvovat odborné i zájmové kroužky. Žáci studijních oborů studují dva cizí jazyky, žáci oboru Zahradnictví získávají zdarma řidičské oprávnění skupiny B. Všichni pracují na reálných projektech, je u nás posílena badatelská výuka a vyučujeme předměty, které se na žádné jiné škole v Moravskoslezském kraji nevyučují. Jsou to například architektura zahrad a parků, projektování zahrad, krajinná ekologie, vazačství a výstavnictví. Jsme fakultní školou Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a trenérskou školou Ostravské univerzity. Také vysíláme žáky na zahraniční stáže do zahradnických firem.

Jaké obory se na vaší škole vyučují a jaká je uplatnitelnost absolventů?
Specializujeme se na výuku zahradnických a přírodovědných oborů, dva z nich – Přírodovědné lyceum, zaměřené na botaniku a biologii člověka, a Zahradnictví, zaměřené na exteriéry, interiéry a design – jsou zakončené maturitní zkouškou, obory Prodavač květin florista a Zahradník jsou zakončené závěrečnou učňovskou zkouškou. Uplatnitelnost našich absolventů je velmi dobrá, protože jsme jedinou školou v Moravskoslezském kraji, která má obor Zahradnictví a Prodavač květin florista. Stále dostáváme nabídky zahradnických firem a prodejen květin, které poptávají naše absolventy. Žáci již v průběhu studia na škole absolvují stáže a odborné praxe ve firmách, úzce spolupracujeme s firmami zaměřenými jak na zahradnickou produkci, tak na zahradnické služby a obchod, ale také s velkoobchody květin a dalšími. Absolventi školy s typem studia zakončeným závěrečnou zkouškou se uplatní ve všech zahradnických firmách při množení a pěstování květin, ovoce, zeleniny, v okrasných a ovocných školkách, při zakládání a údržbě okrasné soukromé i veřejné zeleně. Uplatní se v oblasti vazačství a aranžování květin, v květinových prodejnách a zahradnických centrech. Mohou se ale také uplatnit i v oblasti zpracování ovoce a zeleniny v příbuzném zemědělském oboru a v agroturistice. Po nezbytné praxi jsou připraveni i na soukromé podnikání v zahradnictví. Absolventi maturitních oborů se uplatňují v řídících profesích na úsecích realizace a údržby veřejné zeleně, jako samostatní pracovníci v péči o golfové trávníky nebo jako technici v klasických zahradnických firmách. V posledních letech pak nachází uplatnění jako odborníci na rekultivaci krajiny, na odborech životního prostředí různých úřadů a institucí, velké množství našich absolventů pracuje jako aranžéři květin nebo jsou majiteli firem zabývajících se pro dejem květin, aranžováním a úpravou interiérů, navrhováním a realizací zahrad.

Na webových stránkách vaší školy www.szas-ostrava.cz uvádíte úspěchy vašich žáků, které jsou pro vás nejcennější?
Nejvíce si vážím úspěchů na mezinárodních soutěžích, například Mistrovství floristů České republiky Děčínská kotva, což je soutěž ve vázání a aranžování květin, a dále pak v mezinárodní soutěži pořádané Svazem pro zakládání a údržbu zeleně Lipová ratolest, kde vždy naše týmy pravidelně obsazují přední místa. Na Děčínské kotvě v roce 2014 obsadili naši žáci v jednotlivých disciplínách 1., 2. i 3. místo a celkově se náš zástupce v kategorii juniorů umístil na 2. místě. Úspěchy jsme zaznamenali také na soutěži Brněnská růže a na soutěži ve vázání svatebních kytic v rámci výstavy Flora Olomouc 2014.

Pořádá vaše škola i nějaké akce pro veřejnost?
Nejen pro veřejnost. Jsme jedinou autorizovanou osobou pro vykonávání zkoušek pro získání profesních kvalifi kací Florista, Krajinář, Květinář, Sadovník, Školkař, Údržba veřejné zeleně, Vazačské práce a Zelinář v Ostravě a jednou ze dvou autorizovaných osob v celém Moravskoslezském kraji. To znamená, že lidé mohou absolvovat kurzy i u jiné organizace, ale bez zkoušek u nás – teoretických a praktických – nejsou rekvalifikováni. Samozřejmě že pořádáme také rekvalifi kační kurzy. Loni to byly kurzy Florista, Krajinář a Údržba veřejné zeleně. Mimoto pořádáme odborné přednášky, například řez ovocných dřevin, předvádění aranžování květin, nové trendy v zakládání zahrad, přednášky o léčivých rostlinách i trvalkách. Dvakrát ročně pořádáme dny otevřených dveří s poradenskou činností, kdy si mohou zákazníci zakoupit produkty školy za velkoobchodní ceny. Tyto akce probíhají v našem středisku v Ostravě – Nové Vsi. Mezi nejúspěšnější akce patří vánoční inspirace. Na ní se mohou návštěvníci seznámit s novými trendy ve vázání a aranžování květin, nechat si vyrobit vánoční aranžmá přímo na míru podle svých představ.

Jaký je přístup vaší školy k životnímu prostředí?
Patříme mezi přírodovědné školy a disponujeme skvělým zázemím pro realizaci environmentální výchovy. Máme své arboretum, zelenou učebnu v přírodě i ovocný sad o rozloze jednoho hektaru, kde pěstujeme bioovoce. Umožňujeme využití našich sbírek žáky partnerských škol od základních po vysoké. V současné době je naše škola zapojena do projektu „Atraktivnější výuka zahradnických oborů“, v rámci kterého se buduje park zahrad o rozloze dva hektary a na který by měl v budoucnu navázat Park zahrad a vůní o celkové rozloze osmnáct hektarů. Díky výstavbě parku zahrad budou mít žáci možnost seznámit se s moderní zahradnickou tvorbou vycházející z historických parků, ukázkami zahradních stylů podle nejnovějších zahradnických trendů, budou mít možnost absolvovat výuku přímo v přírodním prostředí, podílet se na ošetřování vzniklých sbírek rostlin, dále na navrhování i realizaci výsadeb. Také se seznámí na reálných výsadbách s využitím dřevin, trvalek a bylin, dále s možností využití různých kultivarů alejových stromů do městských stromořadí, ukázkami zakládání a údržby živých plotů, včetně jejich nároků na prostor, a zahradními stavbami. Bude tak vytvořen vzdělávací prostor s odpočinkovými a relaxačními místy, který přispěje ke zvýšení atraktivity zahradnického a přírodovědného vzdělávání podle rámcových a školních vzdělávacích programů. Celkově dojde k zatraktivnění výuky odborných předmětů a žáci se budou moci seznámit se současnými trendy v zahradnictví, včetně propojení zahradnické architektury s estetickými prvky. Park bude vybaven také parkovým mobiliářem – sedacími prvky a odpadkovými koši.

A co potenciální zájemci o studium, kdy se mohou osobně seznámit se školou a výukou?
Dny otevřených dveří již u nás proběhly, ale po telefonické domluvě na čísle 603 499 405 se budeme v dohodnutém termí- nu věnovat každému zájemci.


Oficiální článek vyšel ve Zpravodaji Mariánských Hor a Hulvák, prohlédnout si jej můžete zde

Týden pro zdraví pro žáky prvních ročníků

I letos v době od 9.února do 13.února prožijí žáci prvních ročníků všech oborů vzdělání aktivně výchovně vzdělávací aktivity v rámci akce "Týden pro zdraví". Žáci se nejen seznámí s hlavními zásadami jak pečovat o své zdraví, budou absolvovat přednášky sdružení Anabell o anorexii a bulimii, instruktáže k lyžování, ale hlavně budou aktivně sportovat. Čeká je výšlap na Ondřejník, práce s buzolou a orientace podle mapy v terénu,lyžování na Vaňkově kopci, bruslení, plavání a sportovní hry. Věříme, že tak jako v minulých letech i letos prožijí žáci nádherný týden plný sportu a vzájemného poznávání. Více podrobnosti zde

Attachments:
Download this file (Týden_pro_zdraví.doc)Podrobnosti Týdne pro zdraví[ ]32 kB

Nabídka majetku k prodeji

Střední zahradnická škola nabízí k prodeji nepotřebná vozidla. Bližší informace naleznete v příloze.

Attachments:
Download this file (Nabídka vozidel.doc)Nabídka vozidel prodeji[ ]68 kB

Vánoční inspirace 2013

Chcete nasát atmosféru vánoc jinak než na přeplněných vánočních trzích?

Pak právě pro vás jsme připravili akci "Vánoční inspirace".

Přijďte se nechat inpirovat při předvádění vánoční floristiky, posedět ve vánoční kavárničce nebo se zúčastnit kreativních dílen, kde si můžete prohlédnout různé techniky výroby vánočních přání, obrázků a dalších drobných předmětů. Výrobek si bude moci sami vytvořit nebo rovnou zakoupit již hotový. 

Také si můžete prohlédnout různé styly vánoční prostorové výzdoby nebo zakoupit drobné dárky, vánočni a další hrnkové květiny.

Těšíme se na vaší návštěvu a věříme, že získáte spoustu inpirací.

 

Kdy?

Ve dnech 13.12.2013 a 14.12.2013

od 9:00 do 17:00 hodin

 

Kde?

Střední Zahradnická škola, Ostrava

Žákovksá 20-22, Ostrava 702 00

Najdete nás na mapy.cz

Tel.: 596 622 335

Postup pro přihlášení a odhlášení stravy

V přiloženém souboru máte postup, jak si přeobjednat nebo odhlásit stravu v naší školní jídelně. Připomínám, že podle provozního řádu je žákům, kteří uhradí stravu do 25. dne předcházejícího měsíce automaticky nastavena strava od prvního dne v následujícím měsíci do výše finančního konta. Žák, jenž uhradí stravu později si musí sám stravu objednat na www.strava.cz

 

PaedDr.Alena Hlavinová

Přihlášení