Vyhledat na stránkách:

Kurzy a služby

Bezplatný rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně

 

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace nabízí zájemcům

bezplatný rekvalifikační kurz 

Údržba veřejné zeleně ( 41-033-E)

podle standardů Národní soustavy kvalifikací (NSK). Škola je zapojena do celorepublikového projektu UNIV3, jehož realizátory jsou MŠMT a NÚV. V tomto projektu probíhá podpora rekvalifikací, kterými se lidé připravují k vykonání zkoušky a je propojen s tzv.,,procesem uznávání“, kdy se mohou uznat dovednosti a znalosti, které si zájemci již osvojili během života.

 Cílem tohoto programu je pomoci uchazečům k osvojení kompetencí, které potřebují k výkonu povolání v oblasti této profesní kvalifikace a připravit je na úspěšné vykonání zkoušky podle hodnotícího standardu v režimu daném zákonem č. 179/2006 Sb.

Úspěšným vykonáním zkoušky získá účastník dílčí profesní kvalifikaci Údržba veřejné zeleně (kód 41-033-E), nezbytnou pro získání úplné profesní kvalifikace 41-52-E Zahradnické práce.

Význam profesních kvalifikací je podpořen požadavky zaměstnavatelů, kteří často nevyžadují po zaměstnancích určitý stupeň vzdělání (výuční list), ale pro danou pracovní pozici stačí, pokud zaměstnanec ovládá kompetence pro dané povolání. Získaná profesní kvalifikace přispěje k větší připravenosti a uplatnitelnosti občanů na trhu práce.

Národní soustava kvalifikací (www.narodni-kvalifikace.cz) je státem garantovaný systém, který definuje požadavky na výkon činností v jednotlivých povoláních.

 

Profesní kvalifikace je vhodná pro

-          zájemce, kteří z nějakého důvodu nedokončili školu a mají zájem o doplnění vzdělání

-          zájemce, kteří mají řadu různých znalostí a dovedností, ale nemají je podloženy žádným dokladem

-          zájemce, kteří si chtějí rozšířit odbornost a získat doklad o kvalifikaci

 Vzdělávací rekvalifikační  program „Údržba veřejné zeleně“ obsahuje učivo, které splňuje požadavky na znalosti a dovednosti uvedené v dílčí kvalifikaci ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ  kód: 41-033-E

Kurz je zaměřen na získání teoretických a praktických znalostí z údržby veřejné zeleně. Směřuje k získání profesní kvalifikace na pracovní činnost "Údržba veřejné zeleně". Absolventi se uplatní v činnostech souvisejících se zahradnickou a krajinářskou praxí v obcích, při zakládání, ochraně, případně údržbě městské zeleně, ve funkcích samostatných pracovníků ve výrobních zahradnických podnicích, v oblasti komunálních služeb měst a obcí a v oblasti podnikání.

Obsah kurzu:

-          Zakládání a údržba veřejné zeleně

-          Ošetřování okrasných dřevin a květin

-          Zakládání a ošetřování trávní

 

Podmínky pro přijetí uchazeče do vzdělávacího programu:

 

-          starší 18 let

-          mladší než 65 let

-          trvalý pobyt na území České republiky (mimo Prahu)

-          nesmí být účastník počátečního vzdělávání (na denním studiu)

Organizace vzdělávacího programu:

Hodinová dotace celého programu je 115 hodin, z toho 40 hodin teoretické výuky (1 hodina je 45 minut) a 75 hodin praktické výuky (1 hodina má 60 minut). Výuka bude organizována v pátky a soboty po 8 hodinách, od 20.10 do 24.10.2014 bude probíhat výuka v bloku po 8 hodinách denně.

Cena vzdělávacího programu:

Absolvování vzdělávacího programu a závěrečná zkouška jsou bezplatné. Absolvent obdrží Certifikát o absolvování programu.

Dále nabízíme absolventům tohoto kurzu bezplatnou zkoušku u autorizované osoby, kterou je naše škola.

 

Místo konání:

Střední zahradnická škola Ostrava, příspěvková organizace

Školní zahradnictví, U Hrůbků, Ostrava – Nová Ves

Předpokládaný termín zahájení tohoto kurzu je 17.října 2014

 

Postup zájemce o vzdělávání:

 Přihlášení do vzdělávacího programu

Vyplnění předběžné přihlášky a její doručení na adresu Střední zahradnická škola, Ostrava - Hulváky, Žákovská 20-22, do 13.10.2014.

Vyplnění přihlášky do pilotního ověřování projektu UNIV 3(je možno vyplnit společně na Střední zahradnické škole)

Vyplnění životopisu (je možno vyplnit společně na Střední zahradnické škole)

Absolvování vstupního pohovoru s pracovníkem školy

Na základě zjištěných vědomostí a dovedností bude vytvořen osobní harmonogram výuky

Po schválení navrženého programu bude vytvořen rozvrh výuky

Vlastní realizace vzdělávacího programu a jednotlivých modulů

Závěrečná zkouška a získání osvědčení

Možnost získání profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb.

 Bližší informace na www.szas-ostrava.cz v sekci kurzy nebo

 na e-mail :Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo tel:603 499 405 

  

 

 

 

Attachments:
Download this file (prihlaska_udrzba_zelene.doc)Přihláška[ ]81 kB

Autorizovaná osoba

Střední zahradnické škole, Ostrava,p.o byla dne 22.2.2011 udělena autorizace na dobu pěti let pro níže uvedené kvalifikace:

41-008-H Florista

41-032-E Vazačské práce

41-037-H Květinář

41-005-H Ovocnář

41-006-H Školkař

41-007-H Sadovník

41-009-H Zelinář

41-033-E Údržba veřejné zeleně

41-038-H Krajinář

 

Hlavní menu

Přihlášení