Vyhledat na stránkách:

Povinné informace

Informace o škole

Oficiální název: Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace

Sídlo: Žákovská 288/20, 709 00 Ostrava - Hulváky

Škola je: – příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje (zřizovací listina ZL/../2001), – zapsána v rejstříku škol a školských zařízení (IZO 600017737), – plátcem DPH (DIČ CZ00602027).

Identifikátory

IČO: 00602027

DIČ: CZ00602027

IZO: 000602027

REDIZO: 600017737

ID Datové schránky: ju5gkb9

 

střední škola: IZO 000602 027

školní jídelna: IZO 102 968 152

školní jídelna – výdejna: IZO 150 077 033

domov mládeže : IZO 102 856 788

školní zahradnictví: IZO 000 098 779

Kapacita

škola: 450 žáků

školní jídelna: 270 jídel

domov mládeže: 75

Obory vzdělání

Čtyřleté obory, v denní formě studia, zakončené maturitní zkouškou.

41-44-M/01: Zahradnictví

78-42-M/05: Přírodovědné lyceum

Tříleté obory, v denní formě studia, zakončené závěrečnou zkouškou.

41-52-H/01: Zahradník

66-51-H/01: Prodavač květin - florista

 

Zřizovatel Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, 702 18; IČO: 70890692

 

Čísla bankovních účtů škola (hlavní činnost): 15930761/0100 škola

(FKSP): 107-15930761/0100

Ředitelka školy PaedDr. Alena Hlavinová byla jmenován do funkce Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, na základě doporučení konkurzní komise, jmenováním ze dne 14. 7. 1991 s účinností od 1. 7. 1991. Dne 31. 5. 2001 byla potvrzena ve funkci Radou Moravskoslezského kraje. V roce 1997 byla oceněna medailí ministerstva školství z mimořádné zásluhy pro rozvoj školství a Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Miroslava Kopicová ji 9. 4. 2010 předala další medaili MŠMT 2. stupně za vynikající pedagogickou činnost, zavádění inovativních forem výuky a úspěšné manažerské projekty. Usnesením č. č. 113/7454 byla po konkurzu opět jmenována do funkce ředitelky školy s účinností od 1. 8. 2012.

Pravomoci ředitelky a její působnost jsou dány zákonem číslo 561/2004 Sb.

Přihlášení