Vyhledat na stránkách:

Rozhodnutí o určení profilových a nepovinných maturitních zkoušek a témat pro rok 2018

V souladu s ustanovením § 79 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném v zdělávání /školský zákon), v platném znění, a § 14 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách s maturitní zkouškou v platném znění, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední zahradnická škola, Ostrava, p.o. určuje následující:

 Žáci třídy 4.A oboru vzdělání 41-44-M/01 Zahradnictví konají v jarním a podzimním zkušebním období roku 2018 profilovou zkoušku ze tří povinných zkoušek a nejvýše dvou nepovinných zkoušek 

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky

Název předmětu

Forma zkoušky

1. zkouška

koná každý žák

Technologie pěstování rostlin

Ústní zkouška

2. zkouška

žák si vybere předmět nebo soubor předmětů z uvedené nabídky

Dendrologie, Zakládání a údržba zeleně

Ústní zkouška

Květinářství, Floristika

Ústní zkouška

3. zkouška

koná každý žák

Praktická zkouška z odborných předmětů

Praktická zkouška

  Nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky

Název předmětu

Forma zkoušky

1.     - 2. zkoušky

žák si vybere předmět, z kterého chce konat nepovinnou zkoušku

Biologie

Ústní zkouška

Chemie

    Ústní zkouška

Matematika

   Ústní zkouška

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Žáci třídy 4.C oboru vzdělání 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum konají v jarním a podzimním zkušebním období roku 2018 profilovou zkoušku ze tří povinných zkoušek a nejvýše dvou nepovinných zkoušek

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky

Název předmětu

Forma zkoušky

1. zkouška

žák si vybere předmět nebo soubor předmětů z uvedené nabídky

Technologické procesy

Ústní zkouška

Ekologie a životní prostředí, 

2. zkouška

žák si vybere předmět nebo soubor předmětů z uvedené nabídky

Biologie

Ústní zkouška

Chemie

3. zkouška

koná každý žák

Maturitní práce

Praktická zkouška

 

Nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky

Název předmětu

Forma zkoušky

1.-2. zkoušky

žák si vybere z předmět, z kterého chce konat nepovinnou zkoušku

Biologie

Ústní zkouška

Chemie

      Ústní zkouška

Aplikovaná botanika

  Ústní zkouška

Matematika


      Ústní zkouška

Matematika +

  Písemná zkouška

 Podmínky pro volbu nepovinné zkoušky: Nelze volit předmět, pokud byl zvolen jako povinný nebo byl předmětem společné části. Nepovinnou zkoušku Matematika+ zajišťuje CERMAT (předchozí podmínka se předmětu Matematika+ netýká).

 

Termíny profilových maturitních zkoušek a ústních zkoušek společené části maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 :

Jarní termín

Třída 4.A 41-44-M/01 Zahradnictví

Praktická zkouška    16.5. - 18. 5. 2018

- tuto zkoušku koná žák v rozsahu 2 dnů v tomoto termínu

 

Ústní zkoušky                                21. 5. - 23. 5. 2018

 

Třída 4.C 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

Ústní zkoušky                                24. 5. - 25. 5. 2018

Obhajoba maturitní práce                 24. 5. - 25. 5. 2018

 

 

V Ostravě 31.10.2017                                                                               PaedDr. Alena Hlavinová

                                                                                                               ředitelka školy

 

 

Přihlášení