Vyhledat na stránkách:

Časový rozvh didaktických testů a písemných prací

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – jarní období 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2018.

 

Přihlášení