Vyhledat na stránkách:

Termíny opravných závěrečných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu

Opravné zkoušky a náhradní zkoušky

§5 (1) Termíny opravných zkoušek[4] stanoví ředitel školy, termíny náhradních zkoušek[4] stanoví zkušební komise, a to v září, v prosinci a v termínu podle §1 odst. 5 a §2 odst. 5. Termíny zveřejní ředitel školy nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§5 (2) Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu podle odstavce 1 chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

§5 (3) Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu podle §1 odst. 5 a §2 odst. 5 z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí.

 

Září

Dle §5 (1) vyhlášky č.47/2005 Sb. v platném znění ředitelka školy stanovila termíny opravných zkoušek a zkušební komise stanovila termíny náhradních zkoušek podle §1 odst. 5 a §2 odst. 5. pro obor Zahradník takto :

Písemná závěrečná zkouška – 1.9.2017 v 9.00 hod v budově školy

Praktická závěrečná zkouška – 8.9.2017 v 7.00 hod budova SPV 2

Ústní závěrečná zkouška – 15.9.2017 ve 12.00 hod v budově školy

pro obor Prodavač takto:

Písemná závěrečná zkouška – 1.9.2017 v 9.00 hod v budově školy

Praktická závěrečná zkouška – 4.-5.9.2017 v 7.00 hod budova SPV 2

Ústní závěrečná zkouška – 15.9.2017 ve 12.00 hod v budově školy

 

Prosinec

Písemná závěrečná zkouška pro všechny obory – 1.12.2017 v 7.30 hod v budově školy

Praktická závěrečná zkouška pro obor Zahradník 4.12. 2017 v 7.00 hod. v budově SPV2

Praktická závěrečná zkouška pro obor Prodavač 5.- 6.12. 2017 v 7.00 hod. v budově SPV2

Ústní závěrečná zkouška pro všechny obory – 18.12.2017 v 7.30 hod v budově školy

Přihlášení