Vyhledat na stránkách:

Zaměření školy

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace Škola pro život

 Moderní, dynamická škola s dobrým uplatněním absolventů na trhu práce. Škola s rodinnou atmosférou, aktivními, kreativními pedagogy s citlivým  individuálním přístupem. Výuka probíhá v moderních učebnách s využitím nejmodernějších  prostředků audiovizuální techniky. Škola má 100letou tradici, vlastní kvalitní zázemí pro výuku jako jsou multimediální učebny pro výuku odborných předmětů, biologie a chemie, 3 učebny IVT, učebny v přírodě, rozsáhlé sbírky rostlin, skleníky, laboratoře, vlastní arboretum,  zahradnickou prodejnu s květinovým studiem apod. V respiriích a atriích školy je wifi.

Nabízíme žákům 9. tříd studium ve čtyřletém denním maturitním studiu obory:

41-44-M/01 Zahradnictví se zaměřením na exteriéry, interiéry a design

V maturitním oboru  Zahradnictví je  vzdělávání zaměřené na exteriéry, interiéry a design ( předměty Projektování interiérů, Projektování rodinných zahrad i větších územních celků, Floristika a aranžování květin apod.). To vše mohou absolventi zúročit v soukromých či vlastních firmách, ve správě zeleně na různých úsecích, mohou však pokračovat ve studiu na VŠ zahradnických i jiných oborů. Škola má vlastní autoškolu, kde žáci tohoto oboru  získají zdarma oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny B a v případě zájmu rovněž skupiny T.

78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

V tomto oboru je celkově kladen důraz na biologické a ekologické vzdělávání, se zaměřením na botaniku a biologii člověka, ekologii a péči o krajinu, to vše zejména s ohledem k regionálním specifikům (např. likvidace ekologické zátěže v regionu ). Je určen pro žáky s hlubším zájmem o přírodu, životní prostředí a přírodní vědy, kteří mají studijní předpoklady. Žáci jsou připravováni k dalšímu studiu na vysokých školách zejména pro studium na fakultách přírodovědeckých, lékařských, biologických, zemědělských, potravinářských, pedagogických a dalších.  

Dále nabízíme žákům tříleté obory zakončené učňovskou zkouškou:

41-52-H/01 Zahradník

V tomto oboru  získají žáci dovednosti ve zhotovování floristických výrobků, v realizaci sadovnických úprav soukromé i veřejné zeleně. Uplatní se bezprostředně po dokončení studia v praxi, např. v květinových prodejnách, zahradnických centrech, v oblasti zpracování ovoce a zeleniny, v agroturistice, mohou však pokračovat ve studiu pro získání maturitní zkoušky. Obor  je praxí velmi žádaný a po jeho  úspěšném absolvování lze pokračovat v dalším studiu na stejné škole pro získání maturitní zkoušky.

66-51-H/01 Prodavač květin – florista

Obor Prodavač květin – florista je moderní obor pro tvořivé chlapce i dívky s rozvinutou fantazií. V tomto oboru  získají žáci všechny potřebné znalosti pro obchodní činnost nejen v zahradnictví a zahradnických center, včetně administrativy prodeje, ale také dovednosti ve zhotovování floristických výrobků, řešení výzdoby interiérů apod.

 Škola má 100letou tradici, vlastní kvalitní zázemí pro provádění praktické výuky, sbírky rostlin, vlastní arboretum, zasklené plochy, zahradnickou prodejnu s květinovým studiem apod.

MIMOŠKOLNÍ ČINNOST

V současnosti působí na škole řada kroužků, které svou činností rozšiřují teoretickou výuku. Škola je garantem a pořadatelem celé řady výstavnických a aranžérských akcí přesahujících rámec ostravského regionu. Namátkou lze uvést akce „Vánoce na hradě“, „Květinový ples“, "Vánoční inspirace", "Ostravská kvítka"aj. Škola pořádá rovněž semináře, přednášky a kurzy pro odbornou i laickou veřejnost a rekvalifikační kurzy.

Škola je zapojena do několika mezinárodních projektů, např. Leonardo, EUROPA 2000, Socrates a aktivně v nich pracuje od počátku 90. let. Dále realizovala projekty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – E-learning jako nástroj rozvíjení klíčových kompetencí realizovaných ŠVP, projekt Partnerství, projekt KURIKULUM S, projektovou výuku apod.

 

Pro mimoostravské zájemce je zajištěno ubytování ve vlastním Domově mládeže za velmi příznivé ceny.

Rádi Vás přivítáme na některém ze Dnů otevřených dveří, které se ve školním roce 2015/2016  konají 25. 11.2015 (14-17 h), 14. 12. 2015 (9 -17h) a 7. 1., 21.1. 2015 (14–17 h).

 

SZaŠ Ostrava

Žákovská 20–22, 709 00 Ostrava-Hulváky

tel.: 596 622 335, 603 499 405

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.szas-ostrava.cz

Přihlášení