Vyhledat na stránkách:

Zdravotní způsobilost

Požadavek na zdravotní způsobilost ke vzdělání podle § 60 
odst. 5 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.)
    Zdravotní omezení podle přílohy č. 2 k  nařízení vlády č. 211/2010Sb.

 

Skupina

Kód

Obor vzdělání, pro který byl vydán rámcový vzdělávací program

Zdravotní omezení podle
přílohy č. 2 k
nařízení vlády 211/2010 Sb.

78 Obecně odborná příprava

78-42-M/05

Přírodovědné lyceum

28

41 Zemědělství a lesnictví

41-44-M/01

Zahradnictví

4,9a,10,19,27

41 Zemědělství a lesnictví

41-52-H/01

Zahradník

1, 4, 7a, 9a,
10,19

66 Obchod

66-51-H/01

Prodavač květin

1,4,26,(9a)

 

Kategorizace - Zdravotní omezení podle přílohy č. 2 k nařízení vlády 211/2010 Sb.

1 - Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle §  67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

4 - Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

7a - Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud a)při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění nebo kontakt s alergizujícími látkami.

9a - Přecitlivělost na

a) alergizující látky používané při praktickém vyučování

10 -Alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest

19 - Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona

27 - Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona

28 - Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků

      Zdravotní rizika a faktory

 

Žáci oboru vzdělání Zahradnictví a Zahradník pracují v pracovních podmínkách, které jsou zařazeny u jednotlivých faktorů v kategorii 2 dle NV č. 432/2003 Sb.:

Faktor

kategorie

Faktor

kategorie

faktor

kategorie

vibrace

2

Hluk

2

vnucená pracovní poloha

2

fyzická zátěž

2

X

x

X

x

 

 

Neuvedené faktory pracovních podmínek jsou v kategorii 1 dle NV č. 432/2003 Sb.

  

Žáci oboru Přírodovědné lyceum a Prodavač pracují v pracovních podmínkách, které jsou zařazeny u  jednotlivých faktorů  v kategorii  1    dle NV č.432/2003 Sb.

V příloze jsou uvedeny žádosti o lékařský posudek vzhledem k tomu, že někteří lékaři toto požadují nebo  alespoň některé údaje z těchto lékařských posudků.  

Přihlášení